Please enter a search term:

 • Beskyttelse af data

  Lær, hvordan vores databeskyttelseseksperter beskytter din virksomhed mod risici og sikrer overholdelse af GDPR.

  Kontakt vores eksperter!

Databeskyttelse, DSGVO og GDPR-rådgivning og implementering for B2B-virksomheder

I vores digitaliserede verden er beskyttelse af personlige data og overholdelse af databeskyttelseslove afgørende. Implementering af databeskyttelsespolitikker og overholdelse af databeskyttelsesforordninger som GDPR (General Data Protection Regulation) og GDPR (General Data Protection Regulation) er afgørende i dag. Vores digitale bureau tilbyder dig som B2B-virksomhed omfattende rådgivning og professionel støtte til at implementere de nyeste databeskyttelsesregler i den digitale verden.

Vores kompetencer inden for databeskyttelse

Vores eksperter har omfattende ekspertise og mange års erfaring inden for databeskyttelse og databeskyttelsesbestemmelser. Vi hjælper din virksomhed med at opfylde de juridiske krav og samtidig designe dine digitale processer effektivt. Vores kernekompetencer omfatter:

I nutidens digitale verden er beskyttelse af personlige data og overholdelse af databeskyttelseslove en afgørende succesfaktor for enhver virksomhed. Vores digitale bureau tilbyder dig omfattende rådgivning og professionel støtte til at implementere de nyeste databeskyttelsesforordninger som DSGVO og GDPR. Med vores ekspertise og mange års erfaring inden for databeskyttelse sikrer vi, at din virksomhed opfylder alle lovkrav og samtidig gør dine digitale processer effektive.

 • DSGVO- og GDPR-rådgivning

Vi tilbyder omfattende rådgivning om implementering af DSGVO- og GDPR-kravene i din virksomhed. Vores konsulenter analyserer dine eksisterende databeskyttelsesprocesser og udvikler individuelle løsninger for at sikre overholdelse af de juridiske krav. Vi hjælper dig med at identificere risici og sårbarheder og samarbejder med dig om at udvikle effektive strategier til implementering af databeskyttelsesreglerne.

 • Audit af databeskyttelse og risikoanalyse

Vores team af databeskyttelseseksperter udfører databeskyttelsesrevisioner og risikoanalyser i din virksomhed for at sikre, at dine databehandlingsprocedurer overholder de juridiske krav. Vi identificerer potentielle risici og sårbarheder i dine systemer og processer og anbefaler passende foranstaltninger til at minimere risici og optimere datasikkerheden.

 • Databeskyttelsesansvarlige og uddannelse

Hvis det er nødvendigt, giver vi dig en ekstern databeskyttelsesansvarlig, der overvåger overholdelse af databeskyttelseslove i din virksomhed og hjælper dig med at implementere de juridiske krav. Derudover tilbyder vi træning til dine medarbejdere for at sikre en omfattende forståelse af databeskyttelse og datasikkerhed og for at øge bevidstheden om vigtigheden af databeskyttelse.

 • Implementering af databeskyttelsesforanstaltninger

Vores eksperter ledsager din virksomhed i implementeringen af tekniske og organisatoriske databeskyttelsesforanstaltninger for at sikre sikkerheden i dine databehandlingsprocedurer. Vi støtter dig i udvælgelsen af egnede teknologier og værktøjer og udvikler individuelle databeskyttelseskoncepter, der er skræddersyet til dine specifikke krav og virksomhedsstrukturer. Vores foranstaltninger omfatter bl.a:

 1. Kryptering af data og kommunikation
 2. Adgangskontrol og autorisationsstyring
 3. Sikkerhedskopiering og gendannelse af data
 4. Håndtering af hændelser og beredskabsplaner
 5. Konsekvensanalyse af databeskyttelse
 • Databehandlingskontrakter og samtykkeerklæringer

Vi hjælper dig med at udarbejde databehandlingskontrakter og samtykkeerklæringer for at sikre, at behandlingen af persondata sker i overensstemmelse med lovgivningen. Vores eksperter gennemgår og opdaterer dine eksisterende kontrakter og erklæringer og opretter om nødvendigt nye dokumenter, der opfylder de aktuelle krav i databeskyttelsesbestemmelserne.

 • Tekniske og organisatoriske foranstaltninger

Vi rådgiver din virksomhed om de tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre sikkerheden i din databehandling. Vi udvikler individuelle sikkerhedskoncepter, der er skræddersyet til din virksomheds behov og sikrer overholdelse af databeskyttelseslovgivningen. Vores foranstaltninger omfatter bl.a:

 1. Retningslinjer og standarder for IT-sikkerhed
 2. System- og netværkssikkerhed
 3. Softwareudvikling i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen
 4. Sikkerhedsvurdering af tredjepartsudbydere og cloud-tjenester