Please enter a search term:

Vilkår for brug - Juridisk meddelelse

Ophavsret

Indholdet på denne hjemmeside er beskyttet af ophavsret. Tekster, billeder, grafik, lyd-, video- og animationsfiler samt deres placering på denne hjemmeside er underlagt ophavsret og andre love om beskyttelse af intellektuel ejendom. De må ikke kopieres, ændres eller bruges på andre hjemmesider, hverken til kommercielle formål eller til distribution. Undtagelser fra dette er billeder eller grafik, der udtrykkeligt er beregnet til dette formål.

Varemærker

Medmindre andet er angivet, er alle varemærker, der er nævnt på MPROFI 's internetsider, lovligt beskyttede varemærker tilhørende MPROFI, herunder alle MPROFI hovedvaremærker samt logoer og emblemer tilhørende MPROFI og dets datterselskaber.

Garanti

MPROFI påtager sig intet ansvar eller nogen garanti for oplysningernes aktualitet, rigtighed og fuldstændighed. Vi leverer oplysningerne uden nogen form for repræsentation eller garanti af nogen art, udtrykkelig eller underforstået. Ligeledes udelukkes alle underforståede garantier vedrørende salgbarhed og egnethed til et bestemt formål.

MPROFI AG er ikke ansvarlig for indholdet af hjemmesider, som denne hjemmeside direkte eller indirekte henviser til.

MPROFI AG forbeholder sig ret til at foretage ændringer eller tilføjelser til de leverede oplysninger uden forudgående varsel.

MPROFI AG er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader, herunder tab af fortjeneste, der opstår som følge af eller på anden måde i forbindelse med oplysninger, der gives på dette websted.

Erklæringer på hjemmesiden

På vores hjemmeside vil du også finde fremadrettede udsagn baseret på overbevisninger fra MPROFI ledelse. Sådanne udsagn afspejler synet på MPROFI med hensyn til fremtidige begivenheder på det tidspunkt, hvor de blev fremsat, og er underlagt risici og usikkerheder. Mange faktorer kan få de faktiske resultater til at afvige væsentligt fra dem, der forventes her. Sådanne faktorer omfatter bl.a. ændringer i generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, ændringer i valutakurser og rentesatser samt ændringer i forretningsstrategi. MPROFI fraskriver sig enhver hensigt om eller forpligtelse til at opdatere disse fremadrettede udsagn.

Licensrettigheder

MPROFI vil gerne tilbyde dig et innovativt og informativt internetprogram. Du bedes forstå, at MPROFI skal beskytte sin intellektuelle ejendom, herunder patenter, varemærker og ophavsrettigheder, og at disse internetsider ikke giver nogen licensrettigheder til MPROFI 's intellektuelle ejendom.

Rettigheder til billeder

Andre © adobe stock / aboutpixel / pixelio / shutterstock/ iStock