Please enter a search term:

  • Lokalisering

    Hvad betyder lokalisering af websites egentlig? forskellige kulturer, love, udtryk, valutaer, måleenheder, billeder, videoer, formularer osv. Alle disse faktorer skal tages i betragtning, når der skal oprettes et internationalt websted!

    Lokaliseringstjenester

Hvad er lokalisering af hjemmesider?

Den subtile forskel.

Professionelle leverandører af oversættelsestjenester ved det: Et lokaliseret websted er så meget desto vigtigere, jo mere international din virksomhed er. Det lyder paradoksalt, men det giver god mening. For lokalisering handler om mere end blot den nøjagtige oversættelse af tekster. Sprog og indhold skal også tilpasses til mållandets forretningsmæssige, kulturelle og juridiske standarder. Resultatet: Kunderne føler sig forstået - og bliver ved med at være på banen. Det er især vigtigt, når det gælder markedsføring, men også når det gælder kontrakter.

Hvorfor skal du lokalisere?

  • For at budskabet kommer frem. Det skal være klart og utvetydigt.
  • Det vigtigste for en vellykket kommunikation er et passende ordvalg og en korrekt grammatik. Men et sprog bliver først levende gennem hentydninger, idiomer og ordkombinationer. Og især inden for markedsføring er det sådan, at stærke budskaber kan formidles.

Et eksempel på lokalisering af et websted:

Et tysk websted tilbyder osteprodukter. Den ledsagende tekst handler om morgenmad. For en tysker er dette helt indlysende. Problemet er, at en brite måske tænker på æg og skinke, når han hører ordet "breakfast". En japaner vil forbinde ordet "asagohan" med ris og misosuppe. Hvis "morgenmad" oversættes bogstaveligt, går et vigtigt budskab tabt. Dette gælder både for den engelske og den japanske udgave af webstedet.


Løsningen:

Det er ikke kun nødvendigt at oversætte teksten, men også at omskrive den. For at tage hensyn til lokale skikke. For at sikre, at dit budskab når ud til dine kunder. Og hvem har mere forståelse for denne kontekst end en modersmålstalende? En modersmålstalende, der bor og arbejder lokalt. Som vores specialiserede oversættere.

Referencer for kompetencen Lokalisering

Udrulning af lokaliseringer hawa.com

Flersprogethed