Please enter a search term:

  • Byggebranchen

    Digitale værktøjer ændrer din forretning bæredygtigt og vil snart være uundværlige. Fra e-handelsplatforme med særlige funktioner til B2B og B2C, til forbundne enheder (IoT) og AI, til virtual og augmented reality - kontakt os.

    Gå på opdagelse nu!

Byggebranchen

I Tyskland er byggeindustrien en nøglesektor med hensyn til produktion og beskæftigelse, foran de klassiske tyske industrisektorer maskinteknik og chemicals & pharmaceuticals.

Også i Schweiz er byggebranchen traditionelt stærk. i 2022 vil den stå for mellem 10 og 15 procent af bruttonationalproduktet. Begge lande har dog det til fælles, at de er tilbageholdende med at investere i digitalisering. Især små virksomheder har en tendens til at være skeptiske. I Schweiz sagde 40 procent af SMV'erne, at de ville investere mindre eller højst det samme beløb i digitalisering i løbet af de næste et til fire år. I Tyskland er tallene kun en smule bedre.

Hovedorganisationen for den tyske byggeindustri ser dog en "holdningsændring": Virksomhedernes holdning ændrer sig, fordi bygninger og infrastrukturer i den nærmeste fremtid bliver mere og mere komplekse og, ud over mere og mere teknisk knowhow, kræver et meget tættere samspil mellem alle aktører samt de tekniske forudsætninger for moderne visualiseringer, databehandling og beregninger.

I det hele taget giver digitaliseringen i byggebranchen mange muligheder for at optimere processer, reducere omkostninger og øge effektiviteten. I den sammenhæng er det vigtigt, at virksomhederne forholder sig intensivt til mulighederne og udfordringerne og investerer målrettet i de relevante teknologier og løsninger.


Løsninger til digitalisering i byggebranchen

Byggebranchen er kendt for at være en af de største og vigtigste sektorer i økonomien, men bruger ofte stadig traditionelle metoder og processer. Men digital transformation kan give betydelige fordele, især med hensyn til effektivitet, omkostningsreduktion og forbedring af projektleverancer.

I det følgende præsenteres løsninger, implementeringsmuligheder og eksempler på anvendelse af digitalisering i byggebranchen:


Anvendelsesområder for digitalisering i byggebranchen


IoT-sensorer og andre teknologier kan bruges til at overvåge bygninger og indsamle data om deres tilstand og brug. Det hjælper med at identificere og udbedre potentielle problemer på et tidligt tidspunkt og optimere effektiviteten af brugen af bygningen. Vedligeholdelse og vedligeholdelse af bygninger kan også forbedres gennem brug af digitale løsninger.

Praktiske eksempler

Producenten af varmeteknologi Viessmann:

Producenten af varmeteknologi er afhængig af IoT-platformen "Viessmann Vitoconnect", som gør det muligt for kunderne at styre og overvåge deres varmesystemer via en app. Kundeservice kan også få fjernadgang til varmeanlæggene via platformen for at udføre vedligeholdelsesarbejde eller udbedre problemer. Det sparer tid og omkostninger for både kunder og virksomheder.

Byggefirmaet Max Bögl:

Max Bögl satser på digitale løsninger inden for facility management og overvåger sine bygninger og anlæg med IoT-sensorer og andre teknologier.


Byggeprojekter er ofte meget komplekse, og der er mange forskellige fag og virksomheder involveret. For at kunne arbejde effektivt er det vigtigt med godt samarbejde og god kommunikation. Her kan digitale platforme og løsninger som samarbejdsværktøjer, der letter samarbejdet og kommunikationen, spille en vigtig rolle.

Praktisk eksempel på brug af digitale løsninger til at forbedre samarbejdet i byggebranchen

RIB Software:

Virksomheden tilbyder en cloud-baseret platform kaldet "MTWO", som samler alle relevante data og oplysninger om et byggeprojekt i ét centralt system. Ved at bruge MTWO kan alle projektdeltagere til enhver tid få adgang til alle vigtige oplysninger, forbedre samarbejdet og øge effektiviteten.


Digitale sensorer og IoT-teknologier (Internet of Things) bruges ofte her til at indsamle og evaluere vigtige data i realtid. På den måde kan byggeprojekter styres mere effektivt, og potentielle problemer og risici kan identificeres og afhjælpes på et tidligt tidspunkt.

Et praktisk eksempel

Virksomheden Trimble tilbyder en række løsninger og teknologier, der gør det muligt at styre byggeprojekter mere effektivt og omkostningseffektivt. Her spiller sensorer og netværksenheder, der gør det muligt at indsamle data og evaluere dem i realtid, også en vigtig rolle.


Digitaliseringen af byggeprocesser giver i sig selv mange muligheder for optimering. Her kan digitale planlægningsværktøjer og software f.eks. bruges til at skabe byggeplaner hurtigt og effektivt. Også inden for 3D-printning og robotteknologi er der allerede første anvendelser i byggebranchen, som gør det muligt at producere komponenter hurtigt og omkostningseffektivt.


Ud over de førnævnte anvendelsesområder er der mange andre muligheder for digitalisering i byggebranchen. For eksempel kan digitale løsninger også bruges til indkøb, styring og forarbejdning af materialer. Brugen af virtual og augmented reality-teknologier til at visualisere byggeprojekter og simulere byggeprocesser bliver også stadig vigtigere.


Konklusion

Alt i alt kan man sige, at digitaliseringen i byggebranchen allerede har gjort store fremskridt og fortsat byder på en lang række muligheder. Ved at bruge digitale løsninger og teknologier kan virksomhederne optimere deres processer, reducere omkostningerne og øge deres konkurrenceevne. I denne sammenhæng er det vigtigt, at virksomhederne forholder sig intensivt til mulighederne og udfordringerne og investerer målrettet i tilsvarende teknologier og løsninger. Kun på den måde kan de drage fordel af digitaliseringens fordele og forblive konkurrencedygtige.