Please enter a search term:

  • Maskin- og anlægsteknik

    Hele Industri 4.0 er næsten udelukkende afhængig af data. For at kunne behandle disse data hurtigt, sikkert og effektivt har du brug for eksperter som mprofi ved din side. Vi understøtter dine processer omkring kunstig intelligens, robotteknologi og cloud-on-demand-teknik. Kom i kontakt med os.

    Gå på opdagelse nu!

Maskin- og anlægsteknik

maskinteknik er blandt de tre vigtigste industrisektorer i Tyskland og er stærkt orienteret mod eksport. Med mere end 900.000 ansatte i Tyskland og omkring 300.000 ansatte i udlandet er sektoren en stor arbejdsgiver. 60 % af omsætningen stammer fra eksport.

Dynamikken i forbindelse med den digitale transformation stiller gentagne gange tyske og også schweiziske virksomheder over for udfordringen med at genkende og med succes udnytte det eksisterende digitaliseringspotentiale. Buzzwords her er Internet of Things (IoT), Big Data, Artificial Intelligence eller Machine Learning.

I Schweiz består industrien hovedsageligt af højt specialiserede, små og mellemstore virksomheder (SMV'er). Både schweiziske og tyske virksomheder inden for maskin- og anlægsindustrien nyder godt af et godt omdømme verden over og står for kvalitet, ligesom bilindustrien og den kemiske og farmaceutiske industri.


Løsninger til digitalisering i maskin- og anlægsteknik

Digitalisering er et vigtigt emne inden for maskin- og anlægsteknik. Effektivitet og produktivitet kan øges ved at netværke produktionsprocesser og automatisere arbejdsgange. Anvendelsen af digitale teknologier kan bruges på forskellige områder inden for maskin- og anlægsteknik:

I det følgende præsenteres løsninger, implementeringsmuligheder og anvendelseseksempler for digitalisering inden for maskin- og anlægsteknik:

Konklusion

Overordnet set giver digitalisering inden for maskin- og anlægsteknik en lang række muligheder for B2B-virksomheder. Intelligent networking og analyse af data kan optimere processer, forbedre servicekvaliteten og åbne op for nye forretningsmodeller. Men en vellykket implementering kræver også tilsvarende investeringer og en digital strategi. Men de, der mestrer disse udfordringer, kan få en vigtig konkurrencefordel og være forberedt på fremtiden.