Please enter a search term:

 • BIM

  BIM-ekspertise | Øget effektivitet og lavere omkostninger | Opdag fordelene

  Klik her

BIM | Bygningsinformationsmodellering

Introduktion til BIM-teknologi: en omfattende oversigt for den digitale byggebranche

Digital transformation har spillet en vigtig rolle i næsten alle brancher i de seneste år, og byggesektoren er ingen undtagelse. BIM (Building Information Modelling) er en innovativ teknologi, en ramme og et programmeringssprog, der har potentiale til at revolutionere den måde, vi bygger på. I denne artikel giver vi et omfattende overblik over BIM, og hvordan det kan gavne din virksomhed.

Hvad er BIM?

BIM står for Building Information Modelling (bygningsinformationsmodellering). Det er en digital teknologi, der gør det muligt at planlægge, designe, opføre og forvalte bygninger mere effektivt og virkningsfuldt. BIM gør det muligt at registrere, gemme og administrere alle relevante oplysninger om et byggeprojekt i en enkelt digital model. Dette forenkler samarbejdet mellem forskellige parter, f.eks. arkitekter, ingeniører, entreprenører og bygningsejere, og sikrer bedre kommunikation og koordinering.

Fordelene ved BIM

Indførelsen af BIM i byggebranchen giver en række fordele, bl.a:

 • Effektivitet: BIM muliggør en mere effektiv planlægning og koordinering ved at give adgang til alle relevante oplysninger i en central digital model. Dette reducerer den tid, der bruges på at søge efter og dele oplysninger, og hjælper med at undgå fejl og forsinkelser.
 • Omkostningsbesparelser: Ved at identificere problemer og potentielle konflikter på et tidligt tidspunkt kan ejere og entreprenører spare omkostninger, som normalt ville blive afholdt på grund af omarbejde og forsinkelser.
 • Kommunikation: BIM forbedrer kommunikationen og samarbejdet mellem de forskellige parter ved at forenkle udvekslingen af oplysninger og reducere misforståelser.
 • Bæredygtighed: BIM bidrager til at reducere bygningers energiforbrug og miljøpåvirkning i hele deres livscyklus ved at muliggøre bedre planlægning og forvaltning af ressourcerne.
 • Facility management: BIM-modeller kan også bruges efter, at en bygning er færdigbygget, til at optimere dens drift og vedligeholdelse.

BIM-software og -værktøjer

Der findes forskellige softwareværktøjer og platforme, der understøtter BIM og gør det muligt at oprette og administrere digitale modeller. Nogle af de mest populære BIM-softwareløsninger er:

 • Autodesk Revit: En kraftfuld BIM-software, der er udviklet specielt til arkitekter, ingeniører og entreprenører. Revit giver dig mulighed for at designe og visualisere bygningsmodeller i 3D og indeholder funktioner til samarbejde og forvaltning af projektoplysninger.
 • Graphisoft Archicad: En anden populær BIM-software, der udmærker sig ved sin brugervenlighed og kraftfulde modelleringsmuligheder. Archicad er særligt velegnet til arkitekter og designere og understøtter oprettelsen af detaljerede 3D-modeller og tekniske tegninger.
 • Bentley Systems OpenBuildings Designer: Dette BIM-værktøj er skræddersyet til ingeniørers og entreprenørers behov og gør det muligt at designe, analysere og dokumentere bygningsmodeller. OpenBuildings Designer understøtter også integration af geoinformationer og samarbejde mellem forskellige fagområder.
 • Trimble Tekla Structures: En BIM-løsning med fokus på modellering af stål- og betonkonstruktioner. Tekla Structures giver omfattende værktøjer til design, konstruktion og fremstilling af strukturelle komponenter og gør det muligt at udarbejde nøjagtige fabrikationstegninger og data.

BIM-standarder og retningslinjer

For at sikre en vellykket brug af BIM-teknologier er det vigtigt at følge standarder og retningslinjer, der sikrer samarbejde og interoperabilitet mellem forskellige systemer og parter. Nogle af de vigtigste BIM-standarder er:

 • ISO 19650: En international standard, der regulerer organiseringen og digitaliseringen af information i byggebranchen. ISO 19650 indeholder retningslinjer for håndtering af information i hele byggeprojektets livscyklus og opstiller krav til implementering af BIM-systemer.
 • Industry Foundation Classes (IFC): En åben datamodel, der gør det muligt at udveksle BIM-informationer mellem forskellige softwareværktøjer og platforme. IFC sikrer, at alle relevante data i et BIM-projekt kan forvaltes og udveksles på en ensartet og interoperabel måde.
 • buildingSMART: En international organisation, der arbejder for at fremme åbne standarder og interoperabilitet inden for BIM, og som udvikler og støtter en række standarder, værktøjer og ressourcer, der forenkler og forbedrer brugen af BIM-teknologier.

Anvendelsesområder for BIM

BIM tilbyder en lang række anvendelsesmuligheder i forskellige faser af et byggeprojekt:

 • Planlægning og design: BIM gør det muligt at designe og visualisere bygningsmodeller i 3D for at give en bedre idé om det endelige design. Det understøtter også analysen af bygningens ydeevne og optimeringen af konstruktioner med hensyn til energieffektivitet og bæredygtighed.
 • Byggeri: BIM hjælper med at koordinere byggeprocesser og ressourcer ved at give adgang til alle relevante oplysninger og identificere potentielle konflikter på et tidligt tidspunkt. Dette fører til et mere effektivt og omkostningseffektivt byggeri.
 • Drift og vedligeholdelse: BIM-modeller kan også anvendes efter færdiggørelsen af en bygning for at optimere dens drift og vedligeholdelse. Facility managers kan få adgang til BIM-modellen for at få oplysninger om bygningssystemer og -komponenter og planlægge vedligeholdelsesarbejdet mere effektivt.
 • Renovering og nedrivning: BIM kan bruges til at planlægge renoverings- og nedrivningsarbejde ved at give detaljerede oplysninger om eksisterende strukturer og materialer. Dette gør det muligt at koordinere arbejdet bedre og minimere miljøpåvirkningerne.

Gennemførelse og uddannelse i BIM

En vellykket gennemførelse af BIM i en virksomhed kræver både tekniske og organisatoriske ændringer. Nogle trin, der kan være nyttige, er:

 • Udvikle en BIM-strategi: En klar strategi og vision for implementeringen af BIM i din virksomhed er afgørende. Identificer dine mål og krav for at afgøre, hvilke BIM-værktøjer og -processer der passer bedst til dine behov.
 • Vurder software og hardware: Undersøg forskellige BIM-softwareløsninger, og vælg den, der passer bedst til din virksomhed og dine projekter. Sørg også for, at du har den nødvendige hardware til at bruge BIM-softwaren effektivt.
 • Uddannelse og kapacitetsopbygning: Invester i uddannelse af dit personale for at forbedre deres færdigheder i brugen af BIM-teknologier. Dette kan gøres gennem uddannelse, workshops og online ressourcer.
 • Tilpas processer og arbejdsgange: Tilpas dine eksisterende processer og arbejdsgange til BIM-kravene for at sikre en gnidningsløs integration.
 • Opmuntre til samarbejde: BIM kræver et tæt samarbejde mellem forskellige afdelinger og partnere. Fremme kommunikation og informationsdeling for at udnytte BIM's fulde potentiale.

BIM er en revolutionerende teknologi, der har potentiale til at ændre den måde, vi bygger på. Ved at indføre BIM i din virksomhed kan du drage fordel af mere effektivt design, bedre kommunikation og betydelige omkostningsbesparelser. For at få mest muligt ud af BIM er det vigtigt at udvikle en klar strategi, vælge de rigtige værktøjer og investere i uddannelse af dit personale. Med den rette forberedelse og implementering kan BIM blive en reel konkurrencefordel for din virksomhed.

 • xxxx

  xxxx

  Der findes forskellige softwareværktøjer og platforme, der understøtter BIM og gør det muligt at oprette og administrere digitale modeller. Nogle af de mest populære BIM-softwareløsninger er:

  • Autodesk Revit: En kraftfuld BIM-software, der er udviklet specielt til arkitekter, ingeniører og entreprenører. Revit gør det muligt at designe og visualisere bygningsmodeller i 3D og indeholder funktioner til samarbejde og forvaltning af projektoplysninger.

  • Graphisoft Archicad: En anden populær BIM-software, der udmærker sig ved sin brugervenlighed og kraftfulde modelleringsmuligheder. Archicad er særligt velegnet til arkitekter og designere og understøtter oprettelsen af detaljerede 3D-modeller og tekniske tegninger.

  • Bentley Systems OpenBuildings Designer: Dette BIM-værktøj er skræddersyet til ingeniørers og entreprenørers behov og gør det muligt at designe, analysere og dokumentere bygningsmodeller. OpenBuildings Designer understøtter også integration af geospatiale oplysninger og samarbejde mellem forskellige fagområder.

  • Trimble Tekla Structures: En BIM-løsning med fokus på modellering af stål- og betonkonstruktioner. Tekla Structures giver omfattende værktøjer til design, konstruktion og fremstilling af strukturelle komponenter og gør det muligt at udarbejde nøjagtige fabrikationstegninger og data.


 • Der findes forskellige softwareværktøjer og platforme, der understøtter BIM og gør det muligt at oprette og administrere digitale modeller. Nogle af de mest populære BIM-softwareløsninger er:

  • Autodesk Revit: En kraftfuld BIM-software, der er udviklet specielt til arkitekter, ingeniører og entreprenører. Revit gør det muligt at designe og visualisere bygningsmodeller i 3D og indeholder funktioner til samarbejde og forvaltning af projektoplysninger.

  • Graphisoft Archicad: En anden populær BIM-software, der udmærker sig ved sin brugervenlighed og kraftfulde modelleringsmuligheder. Archicad er særligt velegnet til arkitekter og designere og understøtter oprettelsen af detaljerede 3D-modeller og tekniske tegninger.

  • Bentley Systems OpenBuildings Designer: Dette BIM-værktøj er skræddersyet til ingeniørers og entreprenørers behov og gør det muligt at designe, analysere og dokumentere bygningsmodeller. OpenBuildings Designer understøtter også integration af geospatiale oplysninger og samarbejde mellem forskellige fagområder.

  • Trimble Tekla Structures: En BIM-løsning med fokus på modellering af stål- og betonkonstruktioner. Tekla Structures giver omfattende værktøjer til design, konstruktion og fremstilling af strukturelle komponenter og gør det muligt at udarbejde nøjagtige fabrikationstegninger og data.

 • BIM-Software und -Tools

  BIM-Software und -Tools

  For at sikre en vellykket anvendelse af BIM-teknologier er det vigtigt at følge standarder og retningslinjer, der sikrer samarbejde og interoperabilitet mellem forskellige systemer og parter. Nogle af de vigtigste BIM-standarder er:

  • ISO 19650: En international standard, der regulerer organiseringen og digitaliseringen af information i byggebranchen. ISO 19650 indeholder retningslinjer for styring af information i hele byggeprojektets livscyklus og opstiller krav til implementering af BIM-systemer.

  • Industry Foundation Classes (IFC): En åben datamodel, der gør det muligt at udveksle BIM-informationer mellem forskellige softwareværktøjer og platforme. IFC sikrer, at alle relevante data i et BIM-projekt kan forvaltes og udveksles på en ensartet og interoperabel måde.

  • buildingSMART: En international organisation, der har til formål at fremme åbne standarder og interoperabilitet inden for BIM. buildingSMART udvikler og støtter en række standarder, værktøjer og ressourcer, der forenkler og forbedrer brugen af BIM-teknologier.


 • For at sikre en vellykket anvendelse af BIM-teknologier er det vigtigt at følge standarder og retningslinjer, der sikrer samarbejde og interoperabilitet mellem forskellige systemer og parter. Nogle af de vigtigste BIM-standarder er:

  • ISO 19650: En international standard, der regulerer organiseringen og digitaliseringen af information i byggebranchen. ISO 19650 indeholder retningslinjer for styring af information i hele byggeprojektets livscyklus og opstiller krav til implementering af BIM-systemer.

  • Industry Foundation Classes (IFC): En åben datamodel, der gør det muligt at udveksle BIM-informationer mellem forskellige softwareværktøjer og platforme. IFC sikrer, at alle relevante data i et BIM-projekt kan forvaltes og udveksles på en ensartet og interoperabel måde.

  • buildingSMART: En international organisation, der har til formål at fremme åbne standarder og interoperabilitet inden for BIM. buildingSMART udvikler og støtter en række standarder, værktøjer og ressourcer, der forenkler og forbedrer brugen af BIM-teknologier.

 • BIM-Software und -Tools

  BIM-Software und -Tools

  BIM tilbyder flere anvendelsesmuligheder i forskellige faser af et byggeprojekt:

  • Planlægning og design: BIM gør det muligt at designe og visualisere bygningsmodeller i 3D for at få et bedre indtryk af det endelige design. Det understøtter også analysen af bygningens ydeevne og optimeringen af design med hensyn til energieffektivitet og bæredygtighed.

  • Byggeri: BIM hjælper med at koordinere byggeprocesser og ressourcer ved at give adgang til alle relevante oplysninger og identificere potentielle konflikter på et tidligt tidspunkt. Dette fører til et mere effektivt og omkostningseffektivt byggeri.

  • Drift og vedligeholdelse: BIM-modeller kan også anvendes efter færdiggørelsen af en bygning for at optimere dens drift og vedligeholdelse. Facility managers kan få adgang til BIM-modellen for at få oplysninger om bygningssystemer og -komponenter og planlægge vedligeholdelsesarbejdet mere effektivt.

  • Renovering og nedrivning: BIM kan bruges til at planlægge renoverings- og nedrivningsarbejde ved at give detaljerede oplysninger om eksisterende strukturer og materialer. Dette gør det muligt at koordinere arbejdet bedre og minimere miljøpåvirkningerne.


 • BIM tilbyder flere anvendelsesmuligheder i forskellige faser af et byggeprojekt:

  • Planlægning og design: BIM gør det muligt at designe og visualisere bygningsmodeller i 3D for at få et bedre indtryk af det endelige design. Det understøtter også analysen af bygningens ydeevne og optimeringen af design med hensyn til energieffektivitet og bæredygtighed.

  • Byggeri: BIM hjælper med at koordinere byggeprocesser og ressourcer ved at give adgang til alle relevante oplysninger og identificere potentielle konflikter på et tidligt tidspunkt. Dette fører til et mere effektivt og omkostningseffektivt byggeri.

  • Drift og vedligeholdelse: BIM-modeller kan også anvendes efter færdiggørelsen af en bygning for at optimere dens drift og vedligeholdelse. Facility managers kan få adgang til BIM-modellen for at få oplysninger om bygningssystemer og -komponenter og planlægge vedligeholdelsesarbejdet mere effektivt.

  • Renovering og nedrivning: BIM kan bruges til at planlægge renoverings- og nedrivningsarbejde ved at give detaljerede oplysninger om eksisterende strukturer og materialer. Dette gør det muligt at koordinere arbejdet bedre og minimere miljøpåvirkningerne.

 • BIM-Software und -Tools

  BIM-Software und -Tools

  En vellykket implementering af BIM i en virksomhed kræver både tekniske og organisatoriske ændringer. Nogle trin, der kan være nyttige, er:

  • Udvikle en BIM-strategi: En klar strategi og vision for implementeringen af BIM i din virksomhed er afgørende. Identificer dine mål og krav for at afgøre, hvilke BIM-værktøjer og -processer der passer bedst til dine behov.

  • Vurder software og hardware: Undersøg forskellige BIM-softwareløsninger, og vælg den løsning, der passer bedst til din virksomhed og dine projekter. Sørg også for, at du har den nødvendige hardware til at bruge BIM-softwaren effektivt.

  • Uddannelse og kapacitetsopbygning: Invester i uddannelse af dit personale for at forbedre deres færdigheder i brugen af BIM-teknologier. Dette kan gøres gennem uddannelse, workshops og online ressourcer.

  • Tilpasning af processer og arbejdsgange: Tilpas dine eksisterende processer og arbejdsgange til kravene i BIM for at sikre en gnidningsløs integration

  • Opmuntre til samarbejde: BIM kræver et tæt samarbejde mellem forskellige afdelinger og partnere. Fremme kommunikation og informationsdeling for at udnytte det fulde potentiale af BIM.


 • En vellykket implementering af BIM i en virksomhed kræver både tekniske og organisatoriske ændringer. Nogle trin, der kan være nyttige, er:

  • Udvikle en BIM-strategi: En klar strategi og vision for implementeringen af BIM i din virksomhed er afgørende. Identificer dine mål og krav for at afgøre, hvilke BIM-værktøjer og -processer der passer bedst til dine behov.

  • Vurder software og hardware: Undersøg forskellige BIM-softwareløsninger, og vælg den løsning, der passer bedst til din virksomhed og dine projekter. Sørg også for, at du har den nødvendige hardware til at bruge BIM-softwaren effektivt.

  • Uddannelse og kapacitetsopbygning: Invester i uddannelse af dit personale for at forbedre deres færdigheder i brugen af BIM-teknologier. Dette kan gøres gennem uddannelse, workshops og online ressourcer.

  • Tilpasning af processer og arbejdsgange: Tilpas dine eksisterende processer og arbejdsgange til kravene i BIM for at sikre en gnidningsløs integration

  • Opmuntre til samarbejde: BIM kræver et tæt samarbejde mellem forskellige afdelinger og partnere. Fremme kommunikation og informationsdeling for at udnytte det fulde potentiale af BIM.

BIM er en revolutionerende teknologi, der har potentiale til at ændre den måde, vi bygger på. Ved at implementere BIM i din virksomhed kan du drage fordel af en mere effektiv planlægning, bedre kommunikation og betydelige omkostningsbesparelser.

For at få mest muligt ud af BIM er det vigtigt at udvikle en klar strategi, vælge de rigtige værktøjer og investere i uddannelse af dit personale. Med den rette forberedelse og implementering kan BIM blive en reel konkurrencefordel for din virksomhed.