Please enter a search term:

 • Kanban

  Gør dine B2B-projekter mere effektive med mprofi AG og Kanban. Oplev fordelene ved digital transformation og procesoptimering!

  Klik her

Kanban

Digital transformation er ikke bare en trend, men en nødvendighed for alle moderne virksomheder, der ønsker at konkurrere i nutidens hyperforbundne verden. Men da behovet for digital transformation kommer med mange udfordringer og krav, har mprofi AG etableret sig som en pålidelig partner på dette område. Med introduktionen af Kanban-metoden, som spiller en central rolle i den digitale transformation, tilbyder mprofi AG B2B-virksomheder en effektiv løsning til optimering af deres arbejdsgange.

Hvad er Kanban?

Kanban-metoden, et japansk ord, der betyder "visuel tavle", er en visuel ledelsesmetode, der har til formål at optimere arbejdsgange og øge produktiviteten. Den består af en tavle opdelt i forskellige søjler, der repræsenterer de forskellige faser i en proces. På denne tavle flyttes opgavekort (kanbans) fra en kolonne til den næste for at spore en opgaves fremskridt. De grundlæggende principper i Kanban-metoden er gennemsigtighed, tilpasningsevne og løbende forbedringer, som mprofi AG har forankret i sit arbejde med B2B-kunder.

Hvorfor bruge Kanban?

Implementeringen af Kanban hjælper virksomheder med at gøre deres projekter mere effektive og gennemsigtige ved at give et klart og forståeligt overblik over fremskridt og prioriteter i projektet.


mprofi AG har effektivt implementeret Kanban-metoden i deres arbejdsmiljø og procesimplementering. Vi bruger Kanban til at visualisere vores kunders workflow, hvilket fører til forbedret kommunikation og samarbejde i teamet. Det gør det muligt for teams at identificere og håndtere flaskehalse og forhindringer i deres processer på et tidligt tidspunkt, hvilket igen fører til mere effektivt arbejde og bedre resultater.

En af de største fordele ved at samarbejde med mprofi AG om implementeringen af Kanban er vores omfattende ekspertise inden for digital transformation. Gennem deres erfaring med at arbejde med forskellige brancher og virksomhedsstørrelser er mprofi AG i stand til at give deres kunder skræddersyede løsninger, der er tilpasset deres individuelle behov og udfordringer. Vores individuelle tilgang sikrer, at vores kunder kan realisere det fulde potentiale af Kanban-metoden.

Ved at bruge og udvikle Kanban-metoden har vi demonstreret vores evne til at optimere forretningsprocesser og samtidig skabe et miljø, der fremmer løbende forbedringer og tilpasningsevne.


 • Implementering af Kanban
 • Omfattende træning
 • Gennemførelse af Kanban-møder
 • Regelmæssige gennemgange og justeringer af Kanban-tavlen
 • Rådgivning og støtte til at løse problemer, der måtte opstå under brugen af Kanban
 • Tilvejebringelse af værktøjer, træning og bedste praksis, der er skræddersyet til den enkelte virksomheds specifikke behov

mprofi AG er et digitalt bureau, der har specialiseret sig i at støtte B2B-virksomheder i deres digitale transformation. Med indførelsen af Kanban-metoden og et stærkt fokus på gennemsigtighed, tilpasningsevne og løbende forbedringer tilbyder vi vores kunder skræddersyede løsninger, der sigter mod at optimere deres arbejdsgange og øge deres produktivitet.

Ved at kombinere ekspertise, individuelt skræddersyede løsninger og en kundecentreret tilgang er mprofi AG en pålidelig partner for B2B-virksomheder, der ønsker at optimere deres digitale processer og øge deres konkurrenceevne i den digitale verden.