Please enter a search term:

 • Sociokrati

  Med mprofi AG og Soziokratie til effektiv digital transformation - Gemeinsam. Innovativ. Succesfuld.

  Klik her

Sociokrati

I en stadig mere digitaliseret verden er B2B-virksomheder i konstant forandring. mprofi AG har gjort det til sin mission at ledsage og støtte virksomheder i disse digitale transformationer. En vigtig komponent i vores arbejde og filosofi er sociokrati, en tilgang til organisationsudvikling baseret på konsensus og lighed.

Hvad er sociokrati?

Sociokrati er et begreb, der stammer fra Holland og betyder "styre af samfundet". I forbindelse med mprofi AG handler sociokrati om mere end blot en metode. Det er en holistisk tilgang til at forme organisationer og arbejdsprocesser baseret på fire centrale principper.


Sociokrati hos mprofi AG er baseret på fire hovedprincipper: Cirkelorganisering, konsensusbeslutninger, dobbeltbinding og åbne valgprocesser.

 • Cirkelorganiseringen er grundlaget for sociokratiet. Projekter, afdelinger, beslutninger - alt er organiseret i cirkler. Alle stemmer har samme vægt, og alle meninger værdsættes.
 • Konsensus-beslutningsprocessen handler ikke om flertalsbeslutninger, men om konsensus. Alle interessenter er involveret i beslutningsprocessen, og beslutninger træffes på baggrund af en fælles forståelse.
 • Double bind sikrer, at information og beslutninger flyder mellem cirklerne. Det fremmer samarbejdet og sikrer, at magt og ansvar fordeles i organisationen.
 • Gennem den åbne valgproces bliver lederposter besat på en gennemsigtig og inkluderende måde. Hver stemme tæller, og de bedste folk til jobbet bliver valgt.

Sociokrati giver en række fordele:

 • Det fremmer en inkluderende og demokratisk arbejdskultur, hvor alle medarbejdere er aktivt involveret i beslutningsprocesserne. Det fører til højere medarbejdermotivation og -tilfredshed og forbedrer kvaliteten af beslutningerne. Ved at anvende sociokratiske principper træffes beslutninger baseret på fakta og den kollektive forståelse af alle interessenter, hvilket reducerer politiske spil og individuel magtudøvelse.
 • Desuden fremmer sociokratiet en fleksibel og tilpasningsdygtig organisationsstruktur. Cirkelorganisering og double binds gør det muligt for virksomheder at reagere hurtigere på markedsændringer og teknologiske innovationer. Fokus på konsensus frem for hierarki fremmer også tilpasningsevnen, da det gør det muligt for virksomheder at reagere hurtigere og mere effektivt på forandringer.

Som en del af vores ydelser hos mprofi AG tilbyder vi rådgivning, træning og support relateret til sociokrati. Vores eksperter hjælper virksomheder med at forstå sociokratiets principper og metoder, integrere dem i deres processer og strukturer og sikre, at fordelene ved sociokrati kan høstes på lang sigt.

Vores team ledsager virksomheder i implementeringen af sociokrati, fra den første idé til den fulde implementering. Vi arbejder tæt sammen med vores kunder om at udvikle individuelle løsninger, der er skræddersyet til deres specifikke behov og mål.


Den agile arbejdsmetode bruges på en række forskellige områder. Inden for softwareudvikling muliggør den for eksempel hurtig og effektiv produktudvikling og -levering. Inden for projektledelse sikrer den fleksibel projektstyring og effektiv brug af ressourcer. Også på andre områder som marketing, human resources eller kundeservice kan den agile arbejdsmetode hjælpe med at optimere processer og forbedre kundeorienteringen.

Sociokrati er et stærkt værktøj til at fremme effektiv beslutningstagning, medarbejderdeltagelse og tilpasningsdygtige organisationsstrukturer. Hos mprofi AG bruger vi med succes denne metode til at støtte B2B-virksomheder i deres digitale transformation og hjælpe dem med at implementere deres projekter effektivt.

Med vores omfattende udvalg af tjenester og vores engagement i ekspertise og kundetilfredshed er mprofi AG den ideelle partner for virksomheder, der er klar til at høste fordelene ved sociokrati og tage deres organisation til det næste niveau. Vores mål er at hjælpe vores kunder med at styre deres digitale transformation og styrke deres konkurrenceevne i en stadig mere digitaliseret verden.