Please enter a search term:

Conny Rochlitz

Position
ØKONOMIDIREKTØR
På mprofi siden
2011
Conny Rochlitz

Conny er vores højt kvalificerede og erfarne Chief Financial Officer (CFO) og spiller en afgørende rolle i den strategiske ledelse af vores virksomhed. Hendes primære ansvar er at føre tilsyn med og styre alle finansielle aktiviteter, herunder finansiel planlægning, risikostyring og regnskab.

I sin rolle som CFO leder Connyudviklingen og implementeringen af finansielle strategier med fokus på bæredygtig vækst og rentabilitet. Hun arbejder tæt sammen med alle ledere for at sikre virksomhedens finansielle stabilitet, samtidig med at hun udvikler innovative løsninger til at forbedre den finansielle performance.

Conny er ansvarlig for at styre pengestrømmen og sikre, at virksomheden har tilstrækkelig likviditet til at nå sine kort- og langsigtede mål. Hun analyserer økonomiske data og rapporter for at kunne træffe kvalificerede beslutninger om investeringer, budgettering og omkostningsbesparelser.

Som ekspert i risikostyring identificerer Conny potentielle finansielle risici og udvikler processer til at mindske disse risici og beskytte virksomheden mod negative påvirkninger. Hun er også ansvarlig for overholdelse af juridiske og lovgivningsmæssige krav på det finansielle område og sikrer, at vores virksomhed altid handler gennemsigtigt og ansvarligt.


Det er mine kompetencer:


Tjenester:


Produktkendskab:


Teknologier, jeg arbejder med: