Please enter a search term:

 • Rådgivning

  Brug vores ekspertviden til at optimere dine forretningsprocesser og fremme innovation.

  Tal med vores eksperter!

Ledelsesrådgivning til den digitale transformation af din virksomhed

Den digitale omstrukturering af en virksomhed kan hurtigt blive en permanent byggeplads. for at undgå dette fortæller vi dig, hvordan og hvor du præcist skal starte omstruktureringen efter en præcis statusopgørelse og en individuel problemanalyse af din virksomhed. Få gavn af vores tætmaskede støtte!

I dag er digital transformation en central del af enhver succesfuld forretningsstrategi. For at forblive konkurrencedygtige i en stadig mere netværksbaseret og digitaliseret verden skal virksomhederne konstant tilpasse og udvikle deres forretningsmodeller, processer og teknologier. Her er professionel støtte fra eksperter inden for managementrådgivning afgørende. Vores digitale bureau tilbyder omfattende konsulentydelser, der har til formål at gøre din virksomhed klar til den digitale fremtid. Vores kernekompetencer omfatter strategisk planlægning, implementering af digitale processer og fremme af den digitale transformation i din virksomhed.

Betydningen af ledelsesrådgivning i den digitale tidsalder

Den hurtige udvikling af teknologier og den konstante ændring af forretningsmodeller kræver en dynamisk tilgang til ledelsen af virksomheder. I løbet af den digitale transformation er der opstået talrige nye udfordringer, som kræver innovative løsninger og et indgående kendskab til det digitale landskab. Management Consulting tilbyder strategisk rådgivning og praktiske løsninger for at hjælpe virksomheder med at nå deres forretningsmål og løbende forbedre deres digitale modenhed. Fokus er på at identificere optimeringspotentiale, implementere effektive processer og uddanne medarbejdere.

Den digitale transformation giver store udfordringer for virksomhederne, men også enorme muligheder for vækst og innovation. Med vores managementkonsulentydelser hjælper vi B2B-virksomheder med at gribe disse muligheder og løbende forbedre deres digitale modenhed. Vores ekspertise, vores holistiske tilgang og vores mangeårige erfaring gør os til den ideelle partner for virksomheder, der ønsker at forme deres digitale transformation med succes.

Hvordan kan vi hjælpe dig med vores rådgivning om digital strategi?

Vi har til formål at realisere gennemførelsen af en idé om digital transformation for dig og din virksomhed. Vores service "Digital Strategy Consulting" handler derfor ikke så meget om at beskrive teknologien eller it-infrastrukturen. Vi fokuserer på nøgleområder, der direkte hjælper dig med at udnytte digitaliseringens muligheder til videreudvikling af dine tjenester og produkter. På den måde realiserer vi mulige produktivitetsstigninger og innovationer.

Fokus for vores arbejde er ikke markedsføringsbegrebet digitalisering, men gennemførelsen af den digitale transformation. Dette er ikke markedsføringsdrevet, men forankret i vores DNA. Vi ser os selv som implementeringskonsulenter med det mål at støtte vores kunder gennem vores arbejde og vores ekspertviden til at gøre deres egen virksomhed konkurrencedygtig i en digital verden.

Sådan griber vi digital strategirådgivning an

I et første skridt arbejder vi sammen med din ledelse og dine medarbejdere for at udvikle en fælles forståelse af digitalisering. På den måde skaber vi et ensartet grundlag for at forstå, hvordan en digitaliseringsstrategi kan hjælpe din virksomhed til at opnå konkurrencefordele. Vi evaluerer digitaliseringsinitiativer, der allerede er påbegyndt og eventuelt allerede er gennemført. I forbindelse med din forretningsmodel modellerer vores eksperter de nødvendige næste skridt, tids- og ressourcebehovet samt måldefinitionen for de planlagte skridt til digitalisering af din forretningsmodel.

Fordelen for din virksomhed: Et værdifuldt grundlag for din virksomhed til din digitale strategi gennem en kvalitativ vurdering af din digitale parathed - dvs. dit udgangspunkt for den digitale transformation.

Digital transformation er ikke et mål i sig selv.

Derfor er det vigtigt for dig at identificere de digitaliseringsemner, der er relevante for den pågældende forretningsmodel. Det gør det lettere og mere målrettet at omdanne analoge forretningsmodeller, processer og tjenester til digitale modeller, processer og tjenester. Fordelen for din virksomhed: Klar definition og klare specifikationer til at gennemføre digitalisering i forretningsmodellerne. Klare løsninger både for forretningen og for interaktionen med dine kunder. Transformation og løsningsorienteret.

En opgørelse af konkurrencemiljøet er nødvendig, før der kan udvikles løsninger til digitalisering. Spørgsmål om presset for digitalisering, afvikling af eksisterende forretningsmodeller, presset på den analoge værdiskabelsesproces og meget mere er genstand for overvejelser her. Denne vurdering danner grundlaget for yderligere forretningsløsninger. Som en del af strategirådgivningen foretages en vurdering af fremtidige ændringer og digitale tendenser. Fordele for din virksomhed: Risici for din virksomhed som følge af forstyrrelser af digitale forretningsmodeller, livscyklus og modenhed af eksisterende forretningsmodeller. Vurdering af digitale tendenser. Vurdering af ændringen i konkurrencesituationen som følge af konkurrenternes digitaliseringsbestræbelser.

Hvad kan vi tilbyde dig?

 • En opgørelse over jeres nuværende digitaliseringstilstand.
 • En vurdering af, hvordan din branche digitaliserer sig, og hvordan din digitale strategi ser ud.
 • En vurdering af jeres digitaliseringssituation (digitaliseringsparathed) i forhold til de nødvendige forretningsinitiativer.
 • En køreplan for den digitale transformation i din virksomhed.
 • Rådgivning om digital strategi for at forbedre din konkurrenceevne.

Det digitale landskab udvikler sig hurtigere end nogensinde før og ændrer forbrugernes brugsmønstre. De bliver eksponeret for dit brand og dine tilbud gennem en række forskellige informationskilder: Websites, søgemaskiner, sociale medier, onlinebutikker, prissammenlignings- og vurderingsportaler. Enhver virksomhed er udfordret til at finde sin egen måde at nå sin målgruppe på i denne hurtigt bevægelige og til tider stimulansfyldte digitale verden.

Forudsætningen for en velfungerende online-markedsføringsstrategi er først og fremmest en forståelse af den pågældende målgruppe og dens behov, for alle målgrupper er forskellige.

For alle målgrupper er forskellige. Kun hvis man forstår målgruppen, er det muligt at nå dem på det rigtige tidspunkt, på de rigtige touchpoints og med det relevante indhold.

Hvis det er tilfældet, kan virksomhedens mål nås. Vi omsætter dine forretningsmål til en online marketingstrategi, der sikrer, at dit tilbud vises med de relevante budskaber, hvor der skabes efterspørgsel eller træffes beslutninger: Søgemaskiner, displaynetværk, sociale medier og videoplatforme.

Hvert online markedsføringsværktøj har sine fordele. Vi identificerer og kombinerer de mest lovende for dine mål og udformer kampagner, der udløser målbare reaktioner. Vi evaluerer interaktioner, transaktioner og reaktioner for at maksimere ROI af din kampagne.

Din fordel:

Hos os er kundekravene ikke baseret på fiktive personaer, men på virkelige øjeblikke i livet og din målgruppes søgeadfærd.

Udlede anbefalinger baseret på data - Vores foranstaltninger er udledt af søgedata. Succes bliver planbar gennem vores databaserede tilgang.

Implementeringsorienteret strategi - Den bedste strategi bliver ødelagt af suboptimal implementering. For os er begge dele ligeværdige - vi tager hensyn til implementeringen allerede under strategiens udvikling, så den kan omsættes til effektive og virkningsfulde foranstaltninger af dine medarbejdere.

Ukonventionel tænkning - Trendforskning og moden knowhow om de forskellige krav og behov langs den digitale kunderejse muliggør nye, differentierede løsninger. På den måde opnår vi dine virksomhedsspecifikke mål.

Tjenester til din online marketingstrategi

Omfattende analyser af kunder, marked og målgrupper

Vi gennemfører forskellige analyser som det første skridt til at finde en strategi: Analyse af din målgruppes søgeadfærd og behov, vurdering af status quo for din online-tilstedeværelse samt dine konkurrenters og branchens bedste praksis med hensyn til kundernes behov.

Fastlæggelse af målgruppe, kanaler, format og indhold

Som en del af strategien udarbejdes indholdshuller, kanalmuligheder samt brugervenlighed og konverteringsproblemer, der skal lukkes. På denne måde dokumenteres den optimale tilgang til dine kunder i forbindelse med dit kommunikations- og markedsføringskoncept.

Brugerundersøgelser og brugervenlighedstest

For at afdække svage punkter i din online-tilstedeværelse set fra reelle kunders synsvinkel gennemføres brugerundersøgelser og brugervenlighedstests afhængigt af spørgsmålet.

Gennemførelse af strategier

Vi har en stærk implementeringsekspertise inden for de forskellige digitale områder. Det gør det muligt for os at omsætte de definerede foranstaltninger dygtigt i praksis.

Strategiworkshops

For at inddrage dine medarbejderes behov og spørgsmål og dermed supplere det eksterne synspunkt med det interne synspunkt, afholdes der workshops om strategiudvikling med forskellige afdelinger i din virksomhed.

Rapporter

Succesen af den gennemførte strategi måles i forhold til de KPI'er, der blev defineret i begyndelsen, og rapporteres til dig på en gennemsigtig måde ved hjælp af dashboards, der er skræddersyet til dine behov.

Strategidokument inkl. mål og foranstaltninger

På baggrund af analyserne definerer mprofi mål og aktiviteter, der har til formål at opfylde kundernes behov optimalt. Alle discipliner inden for digital markedsføring tages i betragtning og kan fokusere på både indhold og brugeroplevelsen på hjemmesiden.

Tjenester og ydelser:

Digitalisering

For at få din virksomhed succesfuldt frem i digitaliseringen støtter vi dig i udformningen, udviklingen og implementeringen af innovative teknologiløsninger.

 • Helhedsorienteret digitaliseringsstrategi fra A til Z
 • Kontaktpartner for alle digitaliseringsspørgsmål
 • Basis for din IT: moderne schweizisk cloud-løsning
 • Støttet og ledsaget fra klassisk IT til fuldstændig digitalisering.

IT-strategier

Skræddersyet til dine individuelle behov udvikler vi i fællesskab en effektiv it-strategi og støtter dig i din digitale transformation.

 • Vi har mange års erfaring med udvikling og implementering af it-strategier
 • Erfaring på tværs af brancher og bedste praksis
 • Udvikling af innovative idéer til nye produkter eller tjenester
 • Støtte til procesinnovation og løbende forbedring af dine forretningsprocesser

Flytning til skyen

For at hjælpe dig med at få mest muligt ud af merværdien af skyen tilbyder vi en omfattende portefølje af løsninger til SMV'er.

 • Udvikling af en bæredygtig cloud-strategi
 • Design, migrering og drift af din branchespecifikke cloud
 • Tjenester fra alle verdener i en ægte hybrid cloud
 • Garanteret højeste sikkerhed og datalagring i Schweiz

Vores eksperter vil hjælpe dig:

André Beherzig
Lær Andre at kende